Δύο μπαχαλάκηδες παίζουν σκάκι.
Ματ !!! λέει ο μαύρος.
Ντου !!!!!!!!!!!! λέει ο λευκός.